Historia

 

Romukeskus sai alkunsa toisen maailmansodan aikana. Suomessa elettiin säännöstelytalouden aikaa, tämä koski myös romukauppaa. Romu oli strateginen raaka-aine, jonka vienti ulkomailla oli kielletty ja lisäksi kotimaisia markkinoita ostossa hallitsi teollisuuden ostomonopoli. Omien etujen valvominen yhdisti romukauppiaat yhteistyöhön. Näin perustettiin 3.11.1940 Suomen Romukauppiaiden liitto sekä oma tukkuyhtiö Romukeskus Oy.

 

Romukeskus Oy oli vuosien ajan ainoa romualan tukkumyyntiä harjoittava yritys Suomessa. Se neuvotteli teollisuuden ja säännöstelyviranomaisten kanssa romun hinnoista ja hoiti keskitetysti kotimaisen rautaromun myynnin raaka-ainetta tarvitsevalle teollisuudelle.  Romukauppiaiden neuvottelu aseman vahvistui yhteisen tukkuliikkeen myötä. Yhteistyö toi myös tehokkuutta romujen keräämiseen.

Romukeskuksen kautta kulkevat romumäärät kasvoivat sodanjälkeisessä Suomessa. Suomen teollistuminen vaati lisää rautaromua. 1960-luvun alussa Romukeskus toimitti 90 % rautaromusta teollisuudelle ja vuonna 1963 yhtiön romutoimitukset ylittivät ensi kerran 100 000 tonnin rajan.

Energiakriisi ja raaka-aineiden hintojen nousu vaikutti myös romualaan. Suomessa oli voimassa vientikielto ja vaikka maailmanmarkkinahinnat nousivat, niin Suomessa romun hintataso laski.

Tämä johti teollisuuden ja romukauppiaiden väliseen hintasotaan vuosin 1973–1974. Syntyi uusia romualan tukkuliikkeitä kilpailemaan Romukeskuksen kanssa.  Tilanteeseen sopeutuminen Romukeskuksessa auttoi säilyttämään aseman tärkeänä suomalaisena romukaupan myyntikanavana.

1990-luvulla markkinoiden vapautuminen avasi Romukeskukselle uusia mahdollisuuksia, vientikielto purettiin ja vientilisenssin saaneita romueriä vietiin maailman markkinoille vuonna 1991. Kotimaisen raaka-aineen ajoittainen puute johti teräsromun tuontiin Venäjältä.  Vientiä ruvettiin kehittämään sellaiselle teräsromulle, jolla ei ollut Suomessa kysyntää. Värimetallikauppa on kehittynyt vahvasti ja 2000 -luvulla tämä suuntautuu pääosin vientiin.

 

Vuosi Romukeskus Oy Romuala
1940 Romukeskus Oy  perustetaan 3.11.1940 Asetus romujen ja lumppujen kauppaliikkeestä 1941
1950 Romukeskus välittää yli 90% koko maan rautaromusta Viranomaisten hintasäännöstelypäättyy 1953. Vientikielto romulle jää edelleen voimaan.
1960 Vuonna 1963 Romukeskuksen vuositoimitusmäärä nousee yli 100 000 tonnin. 1960-luvun lopussa määrä nousi jo 150 000 tonniin. Voimakas koneellistuminen näkyy romualalla. 
1970 Romukeskus mukana lasinkeräyksessä 1977 - 1987  Kasvava romuauto-ongelma johtaa romuajoneuvolakiin v.1975 Romun ostomonopolin Romurauta Oy:n toiminta päättyy 1974.Romukeskuksen rinnalle syntyy muita tukkuliikkeitä.
1980 Romukeskus aloittaa 1980-luvun lopulla värimetallien vientikaupan Runkosopimukset tukkuliikkeiden ja teollisuuden ostoelimen Osuuskunta Teollisuuden Romun (OTR) välillä.
1990 Teräsromun tuontia Venäjältä ja vientiä Ruotsiin ja Espanjaan Romun vientikielto puretaan asteittain 1991-1995. Sertifioitu laatujärjestelmä käyttöön romun toimituksissa. Ympäristömääräysten tiukentuminen, ympäristöluvat 1992 ja uusi jätelaki 1994.
2000 Ympäristöjärjestelmien kehittäminen yhteistyössä romukauppiaiden kanssa  

 

VÄRIMETALLIEN HINTA
 
Romukeskus Oy | Päivöläntie 31, 00730 Helsinki | Puh 09- 3505 780 | Fax 09- 3865 599

 

©2019 Romukeskus Oy - MMD Networks Oy